Frank-Ivo een jarige graphicus

                                                                                                                                                                                                      
ABC_FrancisDirix-Vl%20(1).jpg
ABC_FrancisDirix-Eng%20(2).jpg

                                                           ________________________________________________________________________________________


Kalligrafia heeft zich niet onbetuigd gelaten in verband met de herdenking
van de 700e verjaardag van het overlijden van de grote Dante Alighieri.
Dichter Willem M. Roggeman bezorgde ons zijn vers "Het praalgraf van dante".
De honderd versregels werden door Anna Van Damme gekalligrafeerd.
Frank-Ivo Van Damme graveerde een origineel Dante-portret als illustratie.
Verder werden drie vertalingen toegevoegd namelijk Italiaans, Frans en Engels.
Zestig exemplaren van de oplage bevatten de Dante-prent op origineel formaat
(16,5 x 23,5 cm) manueel afgedrukt op papier Cartiere & Magnani 310gr
genummerd en gesigneerd door de kunstenaar. Ze worden gepresenteerd in een luxe mapje.
___________________________________

Prijs: gewoon exemplaar 15 € + 4 € verzendkosten / Luxe exemplaar met
kopergravure 25 € + 4 € verzendkosten. Bestellen kan door overschrijving op
banknummer BE20 4024 0581 5156 van Kalligrafia vzw met vermelding "Dante"
of "Luxe Dante".


IMG_20211019_0002
Dante_uitgave


____________________________________________

Nog enkele uitgaven uit de oude doos gevonden.

Pijpkruid

Een tijdschrift dat jongeren de kans gaf om hun
grafische en literaire werken aan kunstenaars en
kunstliefhebbers aan te bieden.
Stichter en uitgever Frank-Ivo van Damme
van 1948 tot en met 1958.

Pijpkruid 42b Pijpkruid 42a Pijpkruid 74_________________________________________________________________


ABCboekEX LIBRIS ABC boekje
van Frank-Ivo van Damme
werd uitgegeven in de lente van 1998
door Kalligrafia v.z.w. de Vlaamse beweging ter bevordering van de kalligrafie.

Van dit boek werd een luxe-editie vervaardigd op 100 genummerde exemplaren.
In linnen gebonden met goudstempel en voorzien van 2 originele kopergravuren
op de handpers gedrukt door Marieken van Damme.
56 blz.