Nog enkele uitgaven uit de oude doos gevonden.

Pijpkruid

Een tijdschrift dat jongeren de kans gaf om hun
grafische en literaire werken aan kunstenaars en
kunstliefhebbers aan te bieden.
Stichter en uitgever Frank-Ivo van Damme
van 1948 tot en met 1958.

Pijpkruid 42b Pijpkruid 42a Pijpkruid 74______________________________________________________________________________________________________________

opus377a 
opus377e

Opus 377

Francis Dirix,
meester -en margedrukker, heeft de exclusieve kopergravure opus 377 van kunstenaar Frank-Ivo van Damme samengebracht in een fraaie map
met een origineel miniboekje dat de afgebeelde personages van de diepdrukprent beschrijft met een link naar grafiek en ex libris. Dirix werkte het
geheel in een luxe map af in zijn Black Box, het kleinste grafisch atelier van de Benelux. Dit hebbedingetje, in een klein genummerde oplage, is een
verzamel-item dat wordt aangeboden aan € 25 (zonder verzendkosten). Meer inlichtingen bekom je bij francis.dirix@telenet.be
Het muntstuk van € 0,20 dient enkel ter illustratie of wat dacht je.
________________________________________________________________________________________________Getekend voor het leven

2010
20 portretten
Uitgegeven door het Davidsfonds
Eertijds_1


Colofon
Eertijds_2
"Eertijds" Leporello boekje uit 2008 voor de 15 kleinkinderen van Frank-Ivo van Damme
voorzien van een droogstempel.Er zijn nog enkele exemplaren van deze bibliofiele map te verkrijgen.
afb_ Decamerone_2 afb_Decamerone_1

Fragment uit het begeleidend boek


Datum van voorintekenen verlengd tot 2 september 2012,
de dag van Frank-Ivo's 80e verjaardag.
Prolongation of suscriptionrate until 2 september 2012
                 Day of Frank-Ivo's 80th birthday

Decamerone II


_______________________________________________________________________________________________________________


BB1_2

______________________________________________________________________________________________________________________


Niet meer beschikbaar / No longer available

X2 & C2

1954 / 2009

 

In november 2009 werd in het Fu Xian Zhai

museum te Shangai een tentoonstelling geor-

ganiseerd  met het volledige Exlibris œuvre

van Frank-Ivo van Damme. (1954 - 2009)

De catalogus van deze tentoonstelling toont

alle afbeeldingen: 457 houtgravures(X2) en

340 kopergravures (C2)

Formaat: 29 x 21,5 cm 206 bladzijden gebonden.

 

 X2 & C2

1954 / 2009

 

En novembre 2009, le musée

Fu Xian Zhai de Shangai consacra

une exposition présentant l'ensemble

des Exlibris de Frank-Ivo van Damme

(°1932). Le catalogue raisonné de l'œuvre

integral de Frank-Ivo van Damme reproduit

457 xylographiques et 340 gravures sur cuivre.

Format: 29 x 21,5 cm, 206 pages

Reliure cartonnée.

 

 


boek

X2 & C2

1954 / 2009

 

In November 2009, the Fu Xian Zhai

Museum in Shangai held an exhibition

of the entire Exlibris collection designed

by Frank-Ivo van Damme between

1954 and 2009.

The exhibition catalogue contains images

of the entire collection:

457 wood engravings (X2) and

340 copper engravings (C2)

Format: 29 x 21,5 cm, 206 pages, Hardcover


  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

O n t l u i s t e r i n g

door Marcel Leemans

 

Dichtbundel uit 1969 die in 

opdracht van " De bladen van de Poëzie "

werd  gedrukt op de persen van drukkerij

Sanderus te Oudenaarde op duizend exemplaren

waarvan er honderd werden genummerd.

Lay-out, omslag en twaalf originele houtsneden

zijn van Frank-Ivo van Damme.

 


 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Op 1 juli 2009 bestaat de culturele kring ‘Ex-Libris’ 20 jaar. 

Wijlen voorzitter John Bel keek reeds lang uit naar deze datum. 

Als eerbetoon wordt de bibliofiele uitgave 20 Jaar Ex-Libris 

uitgegeven zoals hij ze zelf nog gepland heeft.

 

20 jaar Ex-Libris (170 mm x 240 mm, 4-kleurendruk, garenloos gebonden) is rijkelijk geïllustreerd met kleurenfoto's.

20 jaar Ex-Libris: 18 €.

20 jaar Ex-Libris mét houtgravure: 28 €.

Gravure & kalligrafie afzonderlijk: 12 €.

Verzendkosten: 2 € (vanaf 3 ex. verzendkosten gratis).

Te storten op bankrekening 779-5989513-88 t.n.v. Ex-Libris.

20 jaar Ex-Libris wordt in het lokaal van ExLibris gepresenteerd op woensdag 22 juli in Taverne Rochus, Sint-Rochusstraat 67 te Deurne.

 


 

62 pagina's tellend boekje met een 

verzameling nieuwjaars kaarten

voor Bieke Hayen.

Een opdracht voor Frank Ivo Van Damme die 

uiteindelijk zal uitmonden in een  vriendschap

die méér dan 40 jaar zal duren.

 

 

ft 148 x 105

rode kartonnen omslag

met gouden opdruk

oplage 400 ex

 


 

 

naakstudie's door Frank Ivo Van Damme

 

Dit mapje werd uitgegeven door GRAPHIA in het jaar 1966.

Het werd gedrukt op de persen van drukkerij De Coker, de 

oplage bedraagt 500 exemplaren, genummerd van 1 tot 500.

 

 

 

 

 

 


 

Mapje met 10 houtsneden uitgegeven met medewerking

van het Noordstarfonds, kulturele stichting

van de Vlaamse verzekeringmaatschappij

De Noordstar en Boerhaave

1975

 

 

 

 

nieuwjaarskaart Joke en F. I.

reproductie naar lino

1972

 

 

 

huwelijksaankondiging Annemie en Staf

Haubourdin-Wiels

houtgravure 1972

 

 

 

 

nieuwjaarskaart F. I. en Joke

houtgravure 1972

 

 

 


 

Het ABC exlibris

 

of hoe een opdracht voor één enkele Keltische letter "G"

een ware obsessie wordt.

Het zal uiteindelijk 5 jaar en vele slapeloze nachten

vergen, vooraleer het volledige alphabet voltooid is.

 

 

Ex libris ABC van Frank-Ivo Van Damme

werd uitgegeven in 1998 door Kalligrafia vzw.

Vertalingen door:

 Martine De Bruyn (Fr),

Peter Rosemeyer (D)

An Lammens (Eng)

Annamaria Frascari (It)

voorwoord door Mark Van Stone (USA)

Van dit boek werd een luxe-editie vervaardigd

op 100 genummerde exemplaren, in linnen gebonden

met goudstempel en voorzien van 2 originele kopergravures

op de handpers gedrukt door Marieken Van Damme.

 

 

 

 

Het verhaal van Jozef

 

Dit mapje bevat 6 kopergravures van Frank-Ivo van Damme.

Geïnspireerd op het bijbelverhaal van Jozef uit het boek Genesis.

Gedrukt op de handpers door Marieken van Damme, in een oplage

van 120 exemplaren, waarvan 20 exemplaren bestemd zijn voor de

opdrachtgever en kunstenaars.

 


 

1983

Uitgeverij Mercator-Plantijn vzw Antwerpen

Gedrukt op de persen van Concordia-Roeselare

In een eerste oplage werden 200 gebonden 

exemplaren op houtvrij glanzend papier gedrukt. 

Daarbij werd een luxe-editiegedrukt genummerd 

van 1tot 70 vergezeld van een originele houtgravure

van Frank-Ivo van Damme.

 

 

 

Frank- Ivo van Damme Exlibris met een

 inleiding van Filip Marsboom, werd 

uitgegeven in de zomer van het jaar 1988. 

De werklijst werd wetenschappelijk 

samengesteld door Antoinne Rousseau. 

Miek Mertens vertaalde inleiding en

werklijst in het Engels. Van het boek 

dat in een oplage van 200 exemplaren 

verschijnt, zijn 100 exemplaren voorzien 

van een mapje met 7 opgekleefde Exlibris 

waaronder één kopergravure die slechts 

éénmalig op 100 exemplaren werd afgedrukt.