Davidsfonds

Scraper Van Frank-Ivo Van Damme
In 1972 door het Bestuur van het Davidsfonds-Ekeren
aangeboden aan Hendrik Kanora ter gelegenheid  van zijn
50-jarig lidmaatschap.
Anneke

Litho Van Frank-Ivo Van Damme
''Anneke'' 1965
Litho voor Karel KanoraMariamap met 12 linosneden inclusief bijhorende verklaringen
 uitgegeven in het jaar 1984.


Tek1
Tek5
Tek10


zonder_naam
Waterlink

WaterlinkDistrictsraadslidMemo_H_Van Gysel 25

In memoriam
Hector Van Gysel
27 juli - 31 juli 2001
kopergravure
beeldformaat 98 x 147


bedanking 30

kopergravure

van een mooie dame

beeldformaat 95 x 146


geb_Leon Lukelo_100Geboortekaart

Leon Lukelo Ndongala

28 - 11 - 1995

deze kopergravure werd ook gepubliceerd in het A B C boek

beeldformaat 98 x 75
Aartselaar


Uw kinderen zijn uw kinderen niet

naar een tekst van

Khalil Gibran

Prent  uit 1978

waarvan slechts een klein genummerde oplage werd gedrukt

in het Masereel Centrum te Kasterlee.

Enkele drukken werden gemerkt met H.C. (Hors Commerce)

 

 

   

 

 

 

 

 

 

ft papier : 500 x 330 mm (x2)

afbeelding : 300 x 240 mm

 

 

BOEKDRUKKUNST

Vijf eeuwen lang ten dienste van kunst en wetenschap

De hoogdruktechniek, ontstaan halverwege de 15e eeuw (omstreeks 1450) wordt vandaag enkel nog gebruikt door grafische kunstenaars (linosnede, houtsnede, houtgravure) en door enkel enthousiaste kleine bibliofiele drukkers. Zeldzamer zijn musea zoals Plantin Moretus Antwerpen, waar men nog een vijftiende-eeuwse drukkerswerkplaats en –uitgeverij in zijn volle glorie bewaard heeft, die toegankelijk is voor het publiek. Ook enkele kleinere musea zijn nog bewakers van dit patrimonium. Een ervan is de Historische Drukkerij te Turnhout (opgericht door Herwig Kempenaers), waar liefdevol alle materialen verzameld en gedemonstreerd worden om ze te bewaren voor het nageslacht

COPIAE  MULTORUM  VIS UNIUS

Deze houtgravure (de techniek werd uitgevonden door Thomas Bewick rond 1775) wil een hulde zijn aan Johann Gutenberg, de uitvinder van de boekdrukkunst door het gebruik van losse, metalen letterstaafjes. Tot dan toe werden boeken manueel vermenigvuldigd. Scribenten waren soms maandenlang bezig met het copiëren van een boek. De uitvinding was een eerste grote stap in het eeuwenoude voorspel tot de wereldomvattende hedendaagse informatica-periode.

DE ALLEGORISCHE  COMPOSITIE

Bovenaan hangen de pas gedrukte prenten te drogen naast de kenspreuk van de Historische Drukkerij die, vrij vertaald , luidt: “van één drukvorm vele afdrukken maken”. In het midden prijkt het wapenschild van de drukkers met de griffioen (fabeldier, half leeuw-half adelaar met paardenoren) en twee tampons voor het ininkten. Aan de Gutenbergdrukpers hangt ook zo’n tampon: de voorloper van de inktrol. De corrector die naast de pers staat en de gedrukte tekst naleest is Gutenberg. Voor hem zit de monnik-scribent die bij kaarslicht , met een aangesneden vogelveer (penna: vandaar ons woord pen) zorgvuldig een tekst kalligrafeert. In de linkerhand houdt hij met een stylus het ongelijke perkament tegen het tafelblad. Op de voorgrond bemerken we allerlei werktuigen en materialen: inktsteen, inktrol, inktbus met spatel, verniskan, oliepotje. Een ingebonden boek met de noodzakelijke sloten (vanwege het beweeglijke perkament) vervolledigt het tafereel. Gans vooraan ligt het gerief van de prentmaker: graveerkussen met houtblok en burijnen. In het centrum van de compositie staat de zetkast met losse loden letters: voor elke letterfamilie of polis een lade, daarop de kopijhouder of visiorum. Voor het grote 19e eeuwse ijzeren vliegwiel van de “snelpers” zit de Muze die ons een letterstaafje toont. De zethaak in haar linker hand zal woorden tot regels en regels tot pagina’s vormen. Met wiggen in een ijzeren raam gevangen en vastgezet met blok en hamer wordt zo de drukvorm klaargemaakt voor de drukpers. In de linkerhoek hurkt een cupidootje met een schijfje waarop alle virtuele informatie is opgeslagen om een vierkleurenpers aan het werk te zetten om in een mum van tijd bergen boeken of tijdschriften uit te spuwen.

De toekomst is gisteren begonnen!

Frank Ivo Van Damme

April 2011

 

 

 

 

Portret, van een toffe collega,

in opdracht getekend door

Frank-Ivo van Damme,

als schenking vanwege 

nog toffere collega's.

Februari 2011

 

 

 

 

 

kopergravure: 200 x 195 mm

Kalligrafie Joke van den Brandt

 

 

 

 

 

 

Deze map met kalligrafisch werk van Joke van den Brandt

en een kopergravure van Frank-Ivo Van Damme, werd uitgegeven

bij de jaarwisseling van 1998 - 1999 voor de vrienden en relaties van

Baan Business Systems Belgium n.v.

 

 

 

 

 

 

Plechtige Communieprent

 

 

 

 

litho op handgeschept papier,

gedrukt op de persen van het 

Rijkscentrum Frans Masereel

in een oplage van 250 

gehandtekende en genummerde

exemplaren.

Voorzien van droogstempel.

Bijhorend een tekst van 

Steven de Batselier, gekalligrafeerd

door Joke van den Brandt

 

papier ft  660 x 505 mm

ft afbeelding 460 x 240 mm

1981

 

 

 

 

litho, gedrukt op de persen van 

het Rijkscentrum Frans Masereel.

Voorzien van droogstempel.

 

papier ft  775 x 680 mm

ft afbeelding 450 x 360 mm

 

1979

 

 

 

 

litho, komende uit een bibliofiele map

uitgegeven door het Masereelcentrum

in 1981, met medewerking van 20 kunstenaars.

(100 genummerde exemplaren)

 

Voorzien van droogstempel.

 

papier ft  700 x 500 mm

ft afbeelding 470 x 350 mm

 

 

Linosnede 45 cm x 29 cm

Deze prent is in 1982 geschonken aan alle inwoners van Merksem

die onafgebroken gedurende 5O jaar in de gemeente Merksem woonden.

Ze is ondertekend door Frank-Ivo en door de toenmalige burgemeester

Jef Masure † (dit was kort voor de fusie met Antwerpen).

Genummerd tot 75 ex.

 

 

linosnede ter gelegenheid

 van het 100 jarig jubileum van
Uitgeverij Altiora Goede Pers Averbode

gemaakt in 1975.

Kaatje van Damme op de voorgrond.

Evocatie van Jeugdliteratuur (Zonneland enz.)

 

 

Tijl tot Klaas :

 

Een nieuwe dag is boven mijn verdriet ontloken,

en juichend heb ik mijn boeien gebroken.

Want het vuur dat uw leven heeft vernield,

heeft mij met nieuwe kracht bezield.

 

 

ft afbeelding: 210mm x 190mm

 

ft afbeelding: 300mm x 190mm

 

 

 

ft afbeelding: 170mm x 120mm

 

ft afbeelding: 160mm x 115mm

 

Op 28 augustus 2010 werd in het Plantin Moretus museum te Antwerpen

een prent van Frank-Ivo van Damme voorgesteld, ter gelegenheid van het

3de Zomertyposium van de alumni van het Plantingenootschap. Frank-Ivo

is zelf laureaat van het genootschap (1971)  
"Liefde en Typografie"

 

Kopergravure ft 125 x 114 mm.

Gedrukt op de handpers, op papier Zerkall 250gr

Gesigneerd en genummerd van 1 tot 50 ex.

In pas van 220 x 225 mm.

Met blinddruk en origineel gekalligrafeerde titel door

Joke van den Brandt

Typografie van de begeleidende tekst: Louis Van den Eede