Tusschans,P.-X2opus26.gif P. Tusschans
Opus 26
Beeld: ft 86 x 57 mm
1958